MATURITNÁ SKÚŠKA

Maturita je záverečná skúška pre vyššie stredné vzdelávanie a je povinná pre všetkých študentov gymnázií, stredných odborných škôl, umeleckých škôl a učilíšť. Každý študent dostane po absolvovaní skúšky Maturitné vysvedčenie. Maturita sa skladá z dvoch častí – externej a internej, pričom v cudzích a národných jazykoch je interná časť rozdelená na písomnú a ústnu formu.

Písomná forma (Written exam) z anglického jazyka pozostáva z testu a eseje. NÚCEUM vyhlasuje témy esejí. V tejto časti nájdeš testy z minulých rokov, spolu s priloženými nahrávkami a správnymi odpoveďami.
Ústna skúška (Oral exam) z anglického jazyka obsahuje 30 tém. V tejto časti sú podrobne rozpracované všetky témy, aby si pri ústnej záverečnej skúške dosiahol čo najlepšie výsledky. Témy sú spracované formou videa a tiež tu nájdeš kľúčovú slovnú zásobu a rôzne cvičenia.
Sekcia Tipy na skúšku (Exam tips) obsahuje niekoľko užitočných rád, ktoré ti pomôžu zvládnuť Maturu čo najlepšie. Či už ide o prípravnú fázu, alebo pri samotnej skúške. Aké stratégie napríklad použiť pri písaní eseje? Ako urobiť ‚reading‘ čo najlepšie a nestratiť pri tom veľa času? Na čo by si sa mal zamerať pri počúvaní? A veľa ďalších praktických rád.

Poďme na to!

maturita exam

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

enjoy

What is it?

English Idioms & Phrasal Verbs

Cutting corners