Maturitné Testy 2012

Anglický jazyk

Téma na sloh B1

Téma: My School

Write a letter (160–180 words) to your English penfriend about the school you attend. After introducing it, include:

  • two things you like about attending it
  • two things you would like to change and how.

>>Všetky testy, kľúče a nahrávky z maturitného predmetu Anglický jazyk<<

Téma na sloh B2

Téma: An Ideal School

Write an essay (200–220 words) about an ideal secondary school for you. Justify your opinions about:

  • the setting you would study in
  • relationships between teachers and students
  • the subjects you would study
  • testing
  • extra-curricular activities.
>>Všetky testy, kľúče a nahrávky z maturitného predmetu Anglický jazyk<<
Maturitné Testy

Maturitné testy z anglického jazyka, ktoré sú zverejnené na našom webe sú v originálnej verzii, získané z www.nivam.sk. Zverejnenie týchto materiálov na našej platforme je so súhlasom NIVAM.

Share this with your friends👉
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email