Maturitné Testy 2011

Anglický jazyk

Téma na sloh B1

Téma: The Life of a Teenager

Write a letter (160-180 words) to a British friend describing teenagers’ lives in Slovakia.
Include the following points:

  • • young people and education,
  • free time activities,
  • fashion,
  • lifestyle,
  • relationships.

>>Všetky testy, kľúče a nahrávky z maturitného predmetu Anglický jazyk<<

Téma na sloh B2

Téma: The Life of a Teenager

Write an opinion essay (200-220 words) entitled ‘The Life of a Teenager’.

Within the topic, consider:

  • • young people and education,
  • free time activities,
  • fashion,
  • lifestyle,
  • relationships.

>Všetky testy, kľúče a nahrávky z maturitného predmetu Anglický jazyk<<

Maturitné Testy

Maturitné testy z anglického jazyka, ktoré sú zverejnené na našom webe sú v originálnej verzii, získané z www.nivam.sk. Zverejnenie týchto materiálov na našej platforme je so súhlasom NIVAM.

Share this with your friends👉
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email