Maturitné Testy 2010

Anglický jazyk

Téma na sloh B1

Téma: A Birthday Party

Write a letter (160 – 180 words) to a British friend describing the birthday party you are going to organise for your sister. Include the following points:

  • the time and place,
  • the people invited,
  • the meals and drinks provided,
  • the programme prepared,
  • your surprise for her.

>>Všetky testy, kľúče a nahrávky z maturitného predmetu Anglický jazyk<<

Téma na sloh B2

Téma: A Birthday Party

Write an article (200 – 220 words) for an English language school magazine about a birthday party you attended last weekend.

Within the topic, consider:

  • the reasons for attending the party,
  • the location and decorations,
  • the meals and drinks provided,
  • the people you met there,
  • the atmosphere at the party.

>>Všetky testy, kľúče a nahrávky z maturitného predmetu Anglický jazyk<<

Maturitné Testy

Maturitné testy z anglického jazyka, ktoré sú zverejnené na našom webe sú v originálnej verzii, získané z www.nivam.sk. Zverejnenie týchto materiálov na našej platforme je so súhlasom NIVAM.

Share this with your friends👉
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email