Maturitné Testy 2009

Anglický jazyk

Téma na sloh B1

Téma: A Place in Slovakia

Write an informal letter to your English penfriend in which you describe a place in Slovakia that you like. Include the following points:

  • a description of the place,
  • two reasons why you like it.

>>Všetky testy, kľúče a nahrávky z maturitného predmetu Anglický jazyk<<

Téma na sloh B2

Téma: Was Life in the Past Better or Worse than Today?

Write an opinion essay about the following topic: Was Life in the Past Better or Worse than Today?

  • Choose one side of the argument and support it giving two distinct reasons.
  • Do not forget to include a paragraph in which you express the opposing viewpoint.

>>Všetky testy, kľúče a nahrávky z maturitného predmetu Anglický jazyk<<

Maturitné Testy

Maturitné testy z anglického jazyka, ktoré sú zverejnené na našom webe sú v originálnej verzii, získané z www.nivam.sk. Zverejnenie týchto materiálov na našej platforme je so súhlasom NIVAM.

Share this with your friends👉
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email