Fashion & Clothes

Vocabulary

1. fabric [ˈfæbrɪk] – látka, tkanina
2. cotton [ˈkɒt ə n] – bavlna
3. wool [wʊl] – vlna
4. silk [sɪlk] – hodváb
5. velvet [ˈvelvɪt] – zamat
6. linen [ˈlɪnɪn] – ľan
7. genuine leather [ˈdʒenjʊɪn ˈleðə] – pravá koža
8. denim [ˈdenɪm] – rifľový, rifľovina
9. synthetic fibre [sɪnˈθetɪk ˈfaɪbə] – umelé vlákno
10. shrink resistant [ʃrɪŋk rɪˈzɪstənt] – nezrážanlivé
11. crease resistant [kriːs rɪˈzɪstənt] – nekrčivé
12. washable [ˈwɒʃəb ə l] – prateľný, dá sa prať
13. waterproof [ˈwɔːtəˌpruːf] – nepremokavé
14. non-iron [ˌnɒn ˈaɪən] – netreba žehliť
15. patterns [ˈpætəns] – vzory
16. plain [pleɪn] – jednofarebný, bez vzoru
17. coloured [ˈkʌləd] – farebný
18. dotted [ˈdɒtɪd] / spotted [ˈspɒtɪd] – bodkovaný
19. flowered [ˈflaʊəd] – kvietkovaný
20. striped [straɪpt] – pásikavý, pruhovaný
21. checked [tʃekt] – károvaný, kockovaný
22. transparent [trænsˈpærənt] – priesvitný
23. sleeves [sliːvs] – rukávy
24. with long sleeves [wɪθ lɒŋ sliːvs] – s dlhými rukávmi
25. with short sleeves [wɪθ ʃɔːt sliːvs] – s krátkymi rukávmi

fabric

26. sleeveless [ˈsliːvlɪs] – bez rukávov
27. beach clothes [biːtʃ kləʊðz ] – plážové oblečenie
28. bermuda shorts [bəˈmjuːdə ʃɔːts ] – bermudy
29. swimsuit [ˈswɪm ˌsjuːt] – plavky pre ženy jednodielne
30. trunks [trʌŋks] – plávky pre mužov
31. flip–flops [flɪp flɒps ] – žabky (gumené sandále)
32. sandals [ˈsænd ə ls] – sandále
33. skirt [skɜːt] – sukňa
34. T-shirt [ˈtiːˌʃɜːt] – tričko
35. dress [dres] – šaty
36. winter clothes [ˈwɪntə kləʊðz] – zimné oblečenie
37. anorak [ˈænəˌræk] – bunda. vetrovka
38. coat [kəʊt] – kabát
39. jacket [ˈdʒækɪt] – bunda, sako
40. hoodie [hʊdɪ] – mikina s kapucňou
41. sweatshirt [ˈswetˌʃɜːt] – mikina so zipsom
42. gloves [glʌvs] / mittens [ˈmɪt ə n] – rukavice
43. scarf [skɑːf] – šál, šatka
44. cap [kæp] / baseball cap [ˈbeɪsˌbɔːl kæp] – čiapka / šiltovka
45. woollen cap [ˈwʊlən kæp] – vlnená čiapka
46. sweater [ˈswetə] / jumper [ˈdʒʌmpə] / pullover [ˈpʊlˌəʊvə] – pulóver
47. ladies‘ wear [ˈleɪdɪs weə] – dámske oblečenie
48. dress [dres] – šaty
49. suit [sjuːt] – kostým, oblek
50. skirt [skɜːt] – sukňa

bikini

51. blouse [blaʊz] – blúzka
52. night gown [naɪt gaʊn ] / nightdress [naɪt dres] – nočná košeľa
53. ball [bɔːl] / evening gown [ˈiːvnɪŋ gaʊn] – plesové / večerné šaty
54. knickers [ˈnɪkəz] / panties [ˈpæntɪz] – dámske nohavičky
55. underwear [ˈʌndəˌweə] – spodná bielizeň
56. bra [brɑː] – podprsenka
57. pair of stocking [peə ɒv ˈstɒkɪŋ] / tights [taɪts] – pančuchy
58. men’s wear [mens weə] – pánske oblečenie
59. trousers [ˈtraʊzəz] – nohavice
60. socks [sɒks] – ponožky
61. vest [vest] – tielko
62. shirt [ʃɜːt] – košeľa
63. boxer shorts [ˈbɒksə ʃɔːts ] / boxers – boxerky, trenírky
64. formal wear [ˈfɔːməl weə] – spoločenské oblečenie
65. cloth [klɒθ] – látka, tkanina
66. tuxedo [tʌkˈsiːdəʊ] – smoking
67. tie [taɪ] – kravata
68. bow tie [bəʊ taɪ] – motýlik
69. street wear [striːt weə] / casual wear [ˈkæʒjʊəl weə] – bežné / neformálne oblečenie
70. jeans [dʒiːnz] – rifle
71. tracksuit [ˈtræk ˌsjuːt] – tepláková súprava
72. tracksuit trousers [ˈtræk ˌsjuːt ˈtraʊzəz ] – tepláky
73. pyjamas [pəˈdʒɑːməz] – pyžamo
74. workwear [wɜːk weə ] – pracovné oblečenie
75. overalls [ˈəʊvərˌɔːls] – pracovná kombinéza
76. uniform [ˈjuːnɪˌfɔːm] – uniforma

jeans

77. apron [ˈeɪprən] – zástera na varenie
78. boots [buːts] – čižmy
79. Wellingtons [ˈwelɪŋtəns] – gumáky
80. high-heel shoes [haɪ hiːl ʃuːs] – topánky na vysokom opätku
81. low-heel shoes [ləʊ hiːl ʃuːs] – topánky na nízkom opätku
82. slippers [ˈslɪpəs] – papuče, šľapky
83. sneakers [ˈsniːkəs] / trainers [ˈtreɪnə] – tenisky
84. accessories [əkˈsesərɪs] – doplnky
85. bracelet [ˈbreɪslɪt] – náramok
86. earrings [ˈɪəˌrɪŋs] – náušnice
87. jewellery [ˈdʒuːəlrɪ] – šperky
88. belt [belt] – opasok
89. ring [rɪŋ] – prsteň
90. handbag [ˈhændˌbæg] – kabelka
91. sunglasses [ˈsʌnˌglɑːsɪz] – slnečné okuliare
92. necklace [ˈneklɪs] – náhrdelník
93. brooch [brəʊtʃ] – brošňa
94. beads [biːds] – korále
95. chain [tʃeɪn] – retiazka
96. wear [weə] – nosiť, mať oblečené
97. get dressed [get drest] – obliecť sa
98. put on sth [pʊt ɒn] – obliecť si
99. take off [teɪk ɒf] – zobliecť si, zobuť si
100. do up [duːʌp] – zapnúť si
101. undo [ʌnˈduː] – rozopnúť si, rozviazať
102. zip up [zɪp ʌp] & unzip [ʌnˈzɪp] – zapnúť zips / rozopnúť zips
103. button up [ˈbʌt ə n ʌp] & unbutton [ʌnˈbʌt ə n] zapnúť gombík / rozopnúť gombík

accessories

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next