Customs & Traditions

Christmas In Slovakia – volume 1

When Christmas comes to town…

Christmas in Slovakia – volume 2

A golden pig or a little piglet – one of the most frequent thoughts of the majority of the Slovaks on December 24. 

 

vocabulary

 1. New Year´s Eve – Silvester
 2. cheerful people – veselí ľudia
 3. upcoming – nastávajúci, prichádzajúci
 4. Christmas carols – vianočné koledy
 5. to commemorate – uctiť si pamiatku, pripomenúť si
 6. to disguise (disgais) – zamaskovať sa
 7. Epiphany – sviatok Troch kráľov
 8. gentry (džentri) – zámožná vrstva, panstvo
 9. Good Friday – Veľký piatok
 10. Holy Thursday/ Maundy Thursday – zelený štvrtok
 11. resolution – predsavzatie
 12. New Year´s resolution – novoročné predsavzatie
 13. to survive – prežiť
 14. trick or treat – Dajte nám odmenu lebo vám niečo vyvedieme. (detská koleda počas Halloweenu)
 15. wafers (weifrs) – oblátky
 16. harvest – úroda
 17. coffin – truhla
 18. witch – čarodejnica
 19. skeleton – kostra      
 20. bounty – štedrosť
 21. gather – zhromaždiť sa, stretnúť sa
 22. thank to – ďakovať
 23. devil – čert
 24. sparkles – prskavky
 25. wreath (rith) – veniec (vianočný, adventný…)
 26. Boxing Day – Sv. Štefan /2.sv.vianočný
 27. groom – ženích
 28. bridesmaids – družičky
 29. best man – družba
 30. bride – nevesta
 31. a stag party – lúčenie so slobodou (muž)
 32. a hen party – lúčenie so slobodou (žena)
 33. a priest – kňaz
 34. a mayor – starosta, primátor
 35. a town hall – obecný úrad, radnica
 36. a registry office – matrika
 37. a layered wedding cake – poschodová torta
Halloween 31 Customs & Traditions
 1. the newlyweds – mladomanželia
 2. honeymoon – svadobná cesta
 3. husband-to-be – nastávajúci
 4. wife-to-be – nastávajúca
 5. Christmas Eve – Štedrý večer
 6.  fireworks – ohňostroj
 7. to cheat – podvádzať
 8. Christmas market – vianočné trhy
 9. crucifixion (krasifikšn) – ukrižovanie
 10. Easter – Veľká noc
 11. fancy dress  – maškarný kostým
 12. gingerbread (džindžrbred) – medovník
 13. grave – hrob
 14. Holy Mass – svätá omša
 15. to resurrection (rezerkšn) – vstať z mŕtvych
 16. servant – sluha
 17. to take over – prevziať kontrolu
 18. to unwrap – rozbaliť niečo
 19. willow whip – korbáč z vŕby
 20. to play a trick on – robiť si žarty z…
 21. catkins – bahniatka
 22. bat – netopier
 23. goblin – škriatok
 24. curved pumpkin – vyrezávaná tekvica
 25. settlers – usadlíci, osídlenci
 26. stuffed turkey – plnený moriak
 27. angel – anjel
 28. naughty (noty) – neposlušný
 29. candle – sviečka
 30. sauerkraut soup (saurkraut) – kapustnica
 31. a widow – vdova
 32. a widower – vdovec
 33. to mourn (mórn) – smútiť
 34. R.I.P – Rest In Peace – odpočívaj v…
 35. a funeral – pohreb
 36. to bury – pochovať
St. Patrick's Day

Oral Exam

Written Exam

Exam Info & Tips

Blog

Steve Jobs

STEVE JOBS

February 12, 2021

Word of the Day

Previous
Next

Vocabulary Quizzes

Previous
Next

What is it?

Previous
Next

English Idioms & Phrasal Verbs

Previous
Next
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x