english idioms

Čo sú to idiómy?

Idiómy sú všade okolo nás a určite si sa s nimi stretol aj ty. Sú to takzvané slovné spojenia, ktoré sa nedajú pochopiť doslovným prekladom, alebo rozborom každého slova. Toto spojenie slov do jednej frázy má význam hlavne v tom danom jazyku. Je však aj veľa idiómov, ktoré majú rovnaký význam vo viacerých jazykoch, no výber slov je úplne iný a tak znejú inak. Poďme sa pozrieť na pár z nich.

Známe slovenské idiómy sú napríklad Leje ako z krhlymať hrošiu kožu, či slon v porceláne. V angličtine tieto idiómy znejú takto: Liať ako z krhly = To rain cats and dogsmať hrošiu kožu = water off a duck’s backslon v porceláne = a bull in a china shop. Odhaduje sa, že v anglickom jazyku je najmenej 25 000 idiomatických výrazov.

Čo sú frázové slovesá?

Frázové slovesá sú frázy, ktoré označujú činy. Spravidla sa používajú v hovorenej angličtine a neformálnych textoch. Niekedy je ťažké pochopiť význam frázových slovies a preto je lepšie sa ich snažiť porozumieť najskôr z kontextu a potom dohľadať v slovníku. Napríklad: come across – náhodou na niečo/niekoho naraziť – Every time I tidy up my shelf, I come across some money. – Vždy keď si upratujem poličku narazím na nejaké peniaze.

V tejto sekcii – ENGLISH IDIOMS & PHRASAL VERBS, môžeš nájsť často používane idiómy a frázové slovesá v angličtine.

The latest idiom

to hit the sack

Idiom 40

to hit the sack

your guess is as good as mine

Idiom 39

your guess is as good as mine

speak one's mind

Idiom 38

speak one's mind

kill two birds with one stone

Idiom 37

kill two birds with one stone

hit the nail on the head

Idiom 36

hit the nail on the head

cry over spilled milk

Idiom 35

cry over spilled milk

take a rain check on something

Idiom 34

take a rain check on something

actions speak louder than words

Idiom 33

actions speak louder than words

to have-get cold feet

Idiom 32

to have/get cold feet

be in two minds

Idiom 31

be in two minds

pull yourself together

Idiom 30

pull yourself together

to have a lot on one's `late

Idiom 29

to have a lot on one's late

fair-weather friend

Idiom 28

fair-weather friend

fake it till you make it

Idiom 27

Fake it till you make it

an early bird

Idiom 26

An early bird

bite the bullet

Idiom 25

Bite the bullet

a perfect storm

Idiom 24

a perfect storm

buy a lemon

Idiom 23

buy a lemon

Hit the books

Idiom 22

Hit the books

its not rocket science

Idiom 21

It's not rocket science

butter sb up

Idiom 20

Butter sb up

life is just a bowl of cherries

Idiom 19

Life is just a bowl of cherries

A blessing in disguise

Idiom 18

A blessing in disguise

bite of more than you can chew

Idiom 17

Bite off more than you can chew

old chestnut

Idiom 16

Old chestnut

on the ball

Idiom 15

On the ball

be full of beans

Idiom 14

Be full of beans

be in a pickle

Idiom 13

Be in a pickle

My brother's always the life of the party

Idiom 12

"My brother's always the life of the party"

cold snap

Idiom 11

Cold snap

Don't look a gift horse in the mouth

Idiom 10

Don't look a gift horse in the mouth

idioms

Idiom 9

Good things come in small packages

a white Christmas

Idiom 8

A white Christmas

Help (sb) out

Phrasal verb 5

Help (sb) out

Be in hot water English idioms & phrasal verbs

Idiom 4

Be in hot water

Be made for each other English idioms & phrasal verbs

Idiom 3

Be made for each other

2 - A leopard doesn't change its spots

Idiom 2

A leopard doesn't change its spots

sleep like a log

Idiom 1

Sleep like a log

Follow us on:

Christmas Gift Voucher

Christmas gift Voucher

Blog

English Idioms

to cost an arm and a leg

Word of the Day

offside

What is it?

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x